I. LỊCH SỬ RA ĐỜI

Vi sinh vật hữu hiệu là một quần thể hỗn hợp trong nhóm vi sinh vật có lợi (Vi khuẩn quang hợp, Vi khuẩn lactic, Nấm men, Xạ khuẩn, Bacillus substilis…). Nghiên cứu sử dụng công nghệ vi sinh vật hữu hiệu (Effective Microorganism), viết tắt là EM do Giáo sư, Tiến sĩ Teruo Higa – Trường Đại học Tổng hợp Ryu Kyus – Okinawa – Nhật Bản đề xuất năm 1980. Đến nay, công nghệ EM đã được áp dụng rộng rãi trên 100 nước trên thế giới và coi đó là một giải pháp cho việc phát triển nông nghiệp bền vững tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, xử lý rác thải đô thị và vệ sinh môi trường có hiệu quả.

Đã có nhiều tổ chức, trung tâm nghiên cứu của thế giới hoặc từng nước nghiên cứu công nghệ EM như : Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp tự nhiên quốc tế ATAMI, Nhật Bản (INFRC), cơ quan nghiên cứu Vi sinh vật hữu hiệu (EM) Okinawa, Nhật Bản (EMRO), mạng lưới nông nghiệp tự nhiên Châu Á – Thái Bình Dương, Bangkok, Thái Lan (APNAN)…

Nhiều nước đã có các nhà máy sản xuất khối lượng lớn chế phẩm EM để sử dụng trong nước như : Bắc Triều Tiên, Brazin (sản xuất 2 triệu lít/năm), Thái Lan (1 triệu lít/năm), Myanmar (1,2 triệu lít/năm) …

Những năm 1994, 1995 chế phẩm EM đã được đưa vào Cần Thơ, Hải Phòng, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng – Đại học Quốc gia Hà Nội đã đưa chế phẩm EM từ Trung Quốc về thí nghiệm với cây trồng cho kết quả tăng năng suất tốt. Năm 1997, một số cơ quan nghiên cứu và địa phương như Viện Bảo vệ thực vật, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tỉnh Thái Bình, Thành phố Hà Nội… Đã tiến hành thử nghiệm thăm dò bước đầu chế phẩm EM trên một số lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, vệ sinh môi trường và đã thấy được hiệu quả tích cực của công nghệ EM. Năm 1998, Bộ Khoa học và Công nghệ đã quyết định cho thực hiện Đề tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu thử nghiệm và tiếp thu công nghệ EM trong các lĩnh vực nông nghiệp và vệ sinh môi trường” từ năm 1998- 2000 do GS.TS Nguyễn Quang Thạch làm Chủ nhiệm.
Dựa trên nguyên tắc hoạt động và phối chế của chế phẩm EM, nhiều cơ quan trong nước đã sản xuất ra các dạng EM của Việt Nam như: EMUNI của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, EMINA của Viện Sinh học Nông nghiệp-Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

II. EMINA-CHẾ PHẨM VI SINH VẬT HỨU HIỆU

  1. Khái niệm về chế phẩm EMINA

EMINA là chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu do Viện Sinh học Nông nghiệp-Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội phối chế tạo thành. Chế phẩm là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp thành phố với tên đề tài là “Nghiên cứu ứng dụng các chủng vi sinh vật hữu ích để tạo chế phẩm sinh học có hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp” do GS.TS Nguyễn Quang Thạch làm chủ nhiệm đề tài.

EM = Effective Microorganism – Vi sinh vật hữu hiệu

INA = Institute of Agrobiology – Viện Sinh học Nông nghiệp

  1. Vai trò và cơ chế tác động của các nhóm vi sinh vật trong chế phẩm EMINA.

Nhóm vi sinh vật trong chế phẩm EMINA bao gồm: Vi khuẩn quang hợp (Rhodobacter sp.), vi khuẩn Lactobacillus, vi khuẩn Bacillus (Bacillus  subtilis, Bacillus licheniformis…) và nấm men Saccharomyces.

– Vi khuẩn Lactic: thuộc vi khuẩn Gram (+) không tạo bào tử, hầu hết không di động, có hình thái khác nhau.

+ Vi khuẩn Lactics ngăn ngừa vi khuẩn có hại

+ Giảm mùi hôi thối của môi trường

+ Tăng khả năng tiêu hóa, hấp thụ thức ăn

– Vi khuẩn Bacilllus:

+ Sinh các enzym amylase, protease…thúc đẩy sự phân hủy các chất hữu cơ tàn dư như tinh bột, protein…

+ Cạnh tranh sinh học

+ Giảm sự phát triển của Vibrio, vi khuẩn có hại và nguyên sinh động vật

– Nấm men: thuộc nhóm vi nấm, có cấu trúc đơn bào.

+ Tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất

+ Tạo các chất có hoạt tính sinh học như: hoocmon, enzym

+ Trong thành phần nấm men có nhiều loại vitamin và axit amin không thay thế

– Vi khuẩn quang hợp: Là vi khuẩn quang tự dưỡng, có hàng loạt vai trò quan trọng :

+ Tạo sản phẩm quang hợp

+ Tạo phytohoocmon (auxin), axit amin, phân giải photpho khó tiêu thành dễ tiêu, cố định Nito.

+ Khử các mùi độc hại và hôi thối như Ammoniac (NH3) và Hydrogen Sulfide (H2S)

Vi khuẩn Lactic + Vi khuẩn quang hợp + Nấm men +Vi khuẩn bacillus hỗn hợp các chủng vi khuẩn trên tạo nên chế phẩm và hiệu quả cho EMINA

Các vi sinh vật hữu hiệu này được phân lập từ tự nhiên hoàn toàn không độc với người, động vật, môi trường và rất dễ sử dụng.

Do được nghiên cứu, phân lập và chế tạo trong nước nên chế phẩm có giá thành thấp, vi sinh vật có nhiều đặc tính ưu việt và đặc biệt dễ dàng thích ứng hơn với điều kiện sinh thái của Việt Nam khi được đưa vào môi trường so với các sản phẩm cùng loại nhập ngoại.

  1. Tác dụng của chế phẩm EMINA
  • Tăng cường đa dạng vi sinh vật đất
  • Bổ sung các vi sinh vật có ích vào môi trường tự nhiên, giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường do các vi sinh vật có hại gây ra
  • Cải thiện chất lượng và tăng cường hiệu quả của việc sử dụng chất hữu cơ của cây trồng.
  • Tăng khả năng chuyển hoá thức ăn, kích thích tốc độ phát triển của vật nuôi