Mật rỉ đường có tác dụng kiểm soát pH, NH3, NO2, kiểm soát tỉ lệ C:N để giữ hạt biofloc và đặc biệt là việc dùng mật rỉ đường để tăng sinh trong việc sản xuất chế phẩm sinh học và các dẫn xuất như EM2, EM5, EM BOKASHI,…

-9%
Đặt mua tại đây
Chat Facebook
0869.52.62.82