Chế phẩm vi sinh EMINA là 1 cộng đồng các vi sinh vật bao gồm từ 80 – 120 loại vi sinh vật có ích thuộc 4-5 nhóm vi sinh vật khác nhau. Nhưng có thể sống hoà đồng với nhau được nhân lên rất nhanh về số lượng qua quá trình lên men. Khi được sử dụng sẽ có nhiều tác dụng, đồng thời phát huy các vi sinh vật có ích sẵn có trong đất và môi trường. Lấn át, hạn chế các vi sinh vật có hại.
Chế phẩm EM được điều chế ở dạng nước và dạng bột . Dạng nước gọi là dung dịch EM, dạng bột gọi là EM Bokashi.

-29%
Đặt mua tại đây
-29%
Đặt mua tại đây
-29%
Đặt mua tại đây
Chat Facebook
0869.52.62.82