EM làm tăng cường khả năng quang hợp của cây trồng.
Thúc đẩy sự nảy mầm phát triển, ra hoa quả. Kích thích sinh trưởng của cây trồng và vật nuôi, làm tăng khả năng đề kháng và tính chống chịu. Qua đó góp phần tăng năng suất và phẩm chất cây trồng, gia súc và thuỷ sản.

-17%
-17%
Chat Facebook
0965.894.066