Giới thiệu

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Nông nghiệp bền vững (Tên tiếng Anh : Sustainable Agriculture Development and Investment Company Limited ) tiền thân của Trung Tâm Nông Nghiệp Công Nghệ Cao được thành lập vào năm 2011 theo giấy phép kinh doanh số 0105311796 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Với lực lượng Cán bộ, nhân viên nòng cốt có trình độ chuyên môn cao tiền thân từ nhóm nghiên cứu thuộc Phòng ban của các Viện Nghiên cứu, có nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng các lĩnh vực về công nghệ vi sinh cụ thể là:

Nghiên cứu triển khai sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ các ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, xử lý môi trường theo hướng nông nghiệp sinh thái bền vững và bảo vệ môi trường.

Chuyển giao công nghệ, áp dụng các qui trình kỹ thuật vào sản xuất đại trà cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp...

 

@ COMPANY SUSTAINABLE AGRICULTURE

Địa chỉ : Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội - Trâu Qùy - Gia Lâm - Hà Nội

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Web: www.chephamvisinh.org

Tell: 0466.827.228 - Fax: 043.67.57.301